Regulamin wsparcia technicznego

Szanowni Państwo, aby proces składania i rozpatrywania wniosków przebiegał sprawnie i z dbałością o dobro Klienta prosimy o postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami. 

Prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich pól gdyż znacząco przyspieszą to realizację procesu wniosku. Prosimy także o uważne zapoznanie się z regulaminem i warunkami procedury wsparcia.

Przed utworzeniem zgłoszenia z problemem, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją wybranego sprzętu lub oprogramowania.

Procedura składania wniosku w SUPPORT.INFORCAM.pl

1. Zgłoszenia mogą dokonać:

  • Klienci którzy zakupili sprzęt w naszym sklepie oraz skorzystali z dodatkowej usługi instalacji;
  • Klienci którzy zakupili usługę instalacji systemu;
  • Klienci z abonamentem na Wsparcie Techniczne;
  • Klienci Gwarancyjni.
2. Klient dokonując zakupu lub/i instalacji systemu otrzymuje wraz z dokumentami powykonawczymi dostęp do portalu support.inforcam.pl, na którym może dokonać zgłoszenia serwisowego, awaryjnego, konserwacyjnego, itp.
 
3.  Okres ważności dostępu do systemu jest uzależniony od wysokości otrzymanej gwarancji przy zakupie lub/i instalacji. Okres gwarancyjny liczony jest od daty wystawienia faktury sprzedaży przez firmę INFORCAM Tomasz Gawrych.
 
4. Zgłoszenie należy przesłać korzystając z elektronicznego formularza, który jest dostępny po zalogowaniu się do systemu.
 
5. Zgłoszenie zostanie wstępnie zdiagnozowane przez serwis, który na wskazany we formularzu adres e-mail potwierdzi przyjęcia zlecenia i przekaże informacje o dalszym postępowaniu.

6. Czas przewidziany na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi do 48h.

7. W sytuacji, gdy w przesłanym zgłoszeniu następuje zmiana kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej na płatną, np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego, koszt naprawy urządzenia uzależniony jest od usterki. W sytuacji, gdy warunki takiej naprawy nie zostaną przez Nabywcę zaakceptowane, zostanie naliczona opłata za diagnozę serwisową w wysokości 250 PLN netto.

11. Za nieuzasadnione zgłoszenie serwisowe zostanie naliczona opłata w wysokości 250 PLN netto, na pokrycie kosztów zdiagnozowania sprzętu przez specjalistę z działu technicznego.

12. Jeżeli zostanie stwierdzone, iż towar jest nieuszkodzony, a niesprawność wynikała z nieumiejętności obsługi urządzenia lub nieznajomości jego parametrów przez klienta w momencie zakupu, zostanie naliczona opłata za diagnozę serwisową w wysokości 250 PLN netto, zależnie od zakresu czynności serwisowych – testowania sprzętu.

13. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych.

14. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania w nieodpowiednich warunkach. Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika oraz urządzenia noszące ślady nieautoryzowanej naprawy.

15. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane czynnikami losowymi(np. wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami, zalaniami, itp.) oraz aktami wandalizmu.

16. Urządzenia, do których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta nie podlegają gwarancji.

17. Do zgłoszenia wymagany jest dokładny opis uszkodzenia urządzenia oraz sytuacji w których usterka występuje.

18. Firma INFORCAM Tomasz Gawrych zastrzega sobie prawo do naprawy odpłatnej, po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta, w przypadku, gdy usterka urządzenia nie była spowodowana wadą fabryczną lecz zdarzeniem losowym (np. wyładowaniem atmosferycznym) lub nieprawidłową eksploatacją. W takim przypadku okres gwarancyjny wynosi 3 miesiące na wymienione podzespoły od daty naprawy urządzenia.

19. Firma INFORCAM Tomasz Gawrych nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowej pracy sprzedawanych produktów.

20. W przypadku dostarczenia urządzeń konfigurowalnych (np. rejestratorów cyfrowych) firma INFORCAM Tomasz Gawrych zastrzega sobie możliwość aktualizacji ich oprogramowania oraz resetowania ustawień do wartości fabrycznych, co może być konieczne w trakcie czynności serwisowych.

Uwaga: Serwis nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia oraz dane zapisane na nośnikach urządzeń gdy w ramach naprawy gwarancyjnej zachodzi potrzeba ich wymiany bądź sformatowania!

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!


Copyright © 2021 by INFORCAM
Wszystkie prawa zastrzeżone. All right reserved.